مقالات رایگان

۲۰۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله استفاده از روش المان مرزی دوگانه در فضای زمانی جهت تعیین ضرایب شدت تنش دینامیکی word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله استفاده از روش المان مرزی دوگانه در فضای زمانی جهت تعیین ضرایب شدت تنش دینامیکی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله استفاده از روش المان مرزی دوگانه در فضای زمانی جهت تعیین ضرایب شدت تنش دینامیکی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله استفاده از روش المان مرزی دوگانه در فضای زمانی جهت تعیین ضرایب شدت تنش دینامیکی word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در تحقیق حاضر از روش المان مرزی دوگانه (DBEM) جهت تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی استفاده شده است. دراین روش دو دسته معادلات انتگرالی جداگانه ایجاد می شود معادلات تنش روی یکی از وجوه ترک و معادلات جابجایی روی وجه دیگر ترک و سایر مرزهای جسم اعمال می شود. در مدلسازی ترک به دلیل یکی بودن مختصات لبه های بالا و پایین ترک نیاز به استفاده از تکنیکهای دیگری می باشد در صورتی که ازروش المان مرزی معمولی استفاده شود نیاز به تفکیکی دامنه به چند ناحیه و عملیات اضافی می باشد اما با استفاده از روش المان مرزی دوگانه امکان حل مسئله در یک مرحله وجود دارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیر نوع قلمه لاکی بامبو (Lucky bamboo) در ریشه زایی با غلظت نفتالین استیک اسید (NAA) به مدت 72 ساعت word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیر نوع قلمه لاکی بامبو (Lucky bamboo) در ریشه زایی با غلظت نفتالین استیک اسید (NAA) به مدت 72 ساعت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیر نوع قلمه لاکی بامبو (Lucky bamboo) در ریشه زایی با غلظت نفتالین استیک اسید (NAA) به مدت 72 ساعت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیر نوع قلمه لاکی بامبو (Lucky bamboo) در ریشه زایی با غلظت نفتالین استیک اسید (NAA) به مدت 72 ساعت word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: 4

چکیده:

برای بررسی نوع قلمه و غلظت های نفتالین استیک اس د ی در ریشه زایی قلمه های لاکی بامبو Dracaena sanderiana در سال 1387 در دانشگاه واحد ابه ر،آزمایشی با دو فاکتور شامل A نوع قلمه در 2 سطح( برگدار و بدون برگ ) و B نفتالین استیک اسید (NAA) در 5 سطح ( 0 و 100 و 200 و 300 و 400 پی پی ام) در 3 تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد.پس از تیمار به مدت 72 ساعت، قلمه ها در بطری هایی محتوی 5-2 سانتی متر آب مقطر قرار داده شدند .پس از گذشت حدود 4 ماه اقدام به اندازه گیری صفاتی مانند تعداد ریشه ها، طول متوسط ریشه ها ، ریشه های بلندتر از 5 سانتی متر و قطر ریشه ها شد.داده های حاصل توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز و مقایسه میانگین تیمارها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد .نتایج نشان داد ریشه دهی در قلمه های برگدار نسبت به قلمه های بدون برگ خیلی بهتر بوده است . همچنین نتایج نشان داد که اثر نوع قلمه و سطوح مختلف نفتالین استیک اسید از لحاظ آماری معنی دار گردیده است و بیشترین تعداد ریشه در تیمار قلمه برگدار * 100 پی پی ام ، بیشترین طول ریشه در قلمه های برگدار*شاهد ، برگدار* 100 (بدون تفاوت معنی دار با یکدیگر ) و بیشترین قطر ریشه در تیمار قلمه تیمار بدون برگ * 100 پی پی ام تشکیل شد .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله اثرات ناشی از زیرساختها به خصوص جادهها بر جامعه پرندگان word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله اثرات ناشی از زیرساختها به خصوص جادهها بر جامعه پرندگان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله اثرات ناشی از زیرساختها به خصوص جادهها بر جامعه پرندگان word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله اثرات ناشی از زیرساختها به خصوص جادهها بر جامعه پرندگان word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
تعداد صفحات: 10
چکیده:
تنوع زیستی به دلیل فعالیتهای انسانی با سرعت فزایندهای در حال از بین رفتن است. یکی از عمدهترین تهدیدهای تنوع زیستی، توسعه زیرساختها است. این فرایند به صورت کاهش در فراوانی بسیاری از گونهها، به حداکثر رساندن افزایش گونههای تهدیدشده و انقراض آنها و آمیزش گونههای با فراوانی کم است. محرک اصلی تغییر تنوع زیستی، بهرهوری از زمین و تغییر پوشش زمین، تغییر اقلیم، آلودگی، تکهتکه شدن زمین و توسعه زیرساختها است. بارزترین تأثیر جاده روی جامعه پرندگان در فاصله055 متری از حاشیه جاده به سمت مرکز جنگل اتقاق میافتاد . علاوه بر این در گذشته تلاشهای بسیاری برای تعیین کاهشکمی جمعیتهای حیات وحش در رابطه با فاصله از زیرساختها شده است. تجزیه و تحلیلها نشان میدهند که زیرساختها می- توانند اثرات منفی روی فراوانی پستانداران و پرندگان داشته باشند و این اثرات در مجاورت زیرساختها آشکارتر است. در مجموع، شدت ترافیک به نظر میرسد که نقش بسیار مهمی در کاهش هر دو جمعیت پرندگان و پستانداران نزدیک جاده دارد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله A SquareدرRooDt omainF ilter Basedo n A New Geometricدرmean Circuit word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله A SquareدرRooDt omainF ilter Basedo n A New Geometricدرmean Circuit word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله A SquareدرRooDt omainF ilter Basedo n A New Geometricدرmean Circuit word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله A SquareدرRooDt omainF ilter Basedo n A New Geometricدرmean Circuit word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

A cunent-mode square-root domain filter based on a new geometric-mean circuit is presented- The circuit is a tunable first-orfur low pass filter,
working in lotv voltage, and feattting low nonlinearity. It employs MOSFETs that operate in both strong inverted santration and triode regions. Simulation results by HSPICE confirm the validity of the proposed design technique and show high pedormance of the proposed circuit.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین مولفه های جو سازمانی با اخلاق رفتاری و روحیه کارکنان در میان معلمان مقطع دبیرستان ناحیه یک » شهر اردبیل word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین مولفه های جو سازمانی با اخلاق رفتاری و روحیه کارکنان در میان معلمان مقطع دبیرستان ناحیه یک » شهر اردبیل word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه بین مولفه های جو سازمانی با اخلاق رفتاری و روحیه کارکنان در میان معلمان مقطع دبیرستان ناحیه یک » شهر اردبیل word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین مولفه های جو سازمانی با اخلاق رفتاری و روحیه کارکنان در میان معلمان مقطع دبیرستان ناحیه یک » شهر اردبیل word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وتعیین رابطه بین مولفههای جو سازمانی با اخلاق رفتاری و روحیه کارکنان در میان معلمان مقطع دبیرستان ناحیه 1 شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد، با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 111 نفر از معلمان به طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه جو سازمانی، رفتار اخلاقی و روحیه کارکنان استفاده شده است. برای روایی پرسشنامه از متخصصان مدیریت و علوم تربیتی بهره گرفته شد. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه جو سازمانی =0/83 پرسشنامه رفتار اخلاقی=0/88 و روحیه کارکنان a=0/87 بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که : 1 بین جو سازمانی و مو لفه های آن با رفتار اخلاقی و روحیه کارکنان رابطه مثبت و معنی وجود دارد. 2 مولفه های قبول خطر ، استاندراد ، برخورد و هویت می توانند به طور مثبت و معنی دار رفتار اخلاقی کارکنان را پیش بینی کنند. 8 مولفه استاندارد می تواند به طور مثبت و معنی دار روحیه کارکنان و مولفه های آن)همانندی، وابستگی و عقلایی بودن( را پیش بینی کند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در صنایع دریایی، راهی به سوی سهم بیشتر word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در صنایع دریایی، راهی به سوی سهم بیشتر word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در صنایع دریایی، راهی به سوی سهم بیشتر word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی در صنایع دریایی، راهی به سوی سهم بیشتر word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 14

چکیده:

امروزه مدیریت ، بعنوان هنر بکارگیری منابع موجود، یکی از بارزترین شاخص های رشد صنایع کشور های پیشرفته محسوب می شود. به جرات می توان ادعا کرد که بدون ارتقا روش های مدیریتی، صنایع امروز دنیا هرگز به پیشرفتی چنین شگفت دست نمی یافتند. همگام با رشد علوم وفن آوری ، سیستمهای مدیریت نیز درزمینه های ختلف ناچار به تغییر و تحول درجهت ارتقا کیفی می باشند. در این میان صنایع دریایی از این امر مثتثنی نیست. صنایع دریایی به لحاظ سنخیت خود با دیگر صنایع از یک طرف و مشخصات منحصر به خود از طرف دیگر، نیتزمند بهره گیری از سیستمهای کارآمد مدیریتی می باشند. این مقاله با کند وکاو پیرامون مشخصات اصلی مدیریت درصنایع دریایی، به تحلیل سیستمهای مدیریت منابع انسانی پرداخته و نقش محوری آن را در پیشرفت صنایع دریایی بازگو میکند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Synthesis and size control of copper nanoparticles word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Synthesis and size control of copper nanoparticles word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Synthesis and size control of copper nanoparticles word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Synthesis and size control of copper nanoparticles word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 5

چکیده:

In this paper, a method for synthesis of copper nanoparticles stabilized with polyvinylpirolidone in aqueous solution under nitrogen gas environment is described. Reaction parameters were controlled to attain the sharp particle size distribution with the smallest average particle size in this method. The best conditions were reducing agent to precursor concentration ratio equal with 4 and temperature of 60 oC. Also oxidation resistance of copper nano particles was investigated. Results showed that after 10 minutes, dispersed nanoparticlse in the solution were oxidized and redissolved in water after contact with air.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه اثر بایندرها بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی آکنه های سرامیکی خام و سینترشده word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه اثر بایندرها بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی آکنه های سرامیکی خام و سینترشده word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه اثر بایندرها بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی آکنه های سرامیکی خام و سینترشده word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه اثر بایندرها بر مشخصات فیزیکی و مکانیکی آکنه های سرامیکی خام و سینترشده word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

آکنه های سرامیکی موادی هستند که در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و صنعت نفت و گاز به منظور ایجاد یک سطح تماس بین دو فاز گاز و مایع مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این مواد در یک بستر پرشده امکان تماس بین دو فاز را فراهم آورده و در نتیجه آن انتقال جرم و حرارت بین دو فاز مایع و گاز انجام می شود . خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آکنه های سرامیکی از جمله مهمترین پارامترهایی است که باید در تولید آنها مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر ایجاد سطح موردنظر، از مشکلات فرایندی نظیر خوردگی، افت فشار و طغیان جلوگیری گردد. لذا در این تحقیق نقش اثر بایندرها بر فرایند شکل دهی آکنه های سرامیکی به منظور افزایش قابلیت اطمینان آنها مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدای تحقیق آکنه به کمک فرایند اکستروژن در حضور مقادیر مختلفی از بایندرها به صورت حلقه های راشینگ شکل داده شده و سپس خواص فیزیکی -مکانیکی آنها ارزیابی شده است. بعد از فرایند شکل دهی خواص فیزیکی -مکانیکی آکنه های سینتر شده مطالعه و بهترین ترکیب درصد برای نیل به هر کدام از موارد ذکر شده است. نتایج آماری نشان داده است که بایندرها نقش قابل توجهی در خواص محصول نهایی دارند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آیا محیط زیست به تحقق توسعه ی پایدار منجر می شود؟ word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 12
چکیده:
دراین مقاله ماباتعریف کردن توسعه پایدارشروع نموده و ضمن بررسی نظریات مختلف پیرامون امکان تحقق توسعه پایداربه بررسی تاثیرمحیط زیست برروی تولیدو به تبع آن توسعه پایداربودیم و سپس نظریاتی پیرامون نحوه استفاده ی ازمحیط زیست را بررسی نموده و نهایتا با بررسی خدمات و کارکردهایی که محیط زیست درراستای توسعه پایدارارایه میدهد سلسله عواملی راکه باید درجهت حفظ محیط زیست درنظرگرفته شود را بررسی نمودیم و درنتیجه نهایی حاصل اینکه توسعه ی پایدارمدیون محیط زیست است بایدبا ابزارهای متفاوتی سعی کنیم تا زمان و میزان بهره وری ازمحیط زیست را افزایش دهیم


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مایکوتوکسین ها در شیر و فرآورده های لبنی: مروری بر وقوع آفلاتوکسین (M(1 word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مایکوتوکسین ها در شیر و فرآورده های لبنی: مروری بر وقوع آفلاتوکسین (M(1 word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مایکوتوکسین ها در شیر و فرآورده های لبنی: مروری بر وقوع آفلاتوکسین (M(1 word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مایکوتوکسین ها در شیر و فرآورده های لبنی: مروری بر وقوع آفلاتوکسین (M(1 word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 3
چکیده:
هدف: آفلاتوکسین ها متابولیت های سمی قارچی (مایکوتوکسین) هستند که در مواد غذایی و جیره دام یافت می شوند. برخی از مایکوتوکسین هابرای انسان و حیوانات به شدت سمی هستند و باعث ایجاد بیماری های گوناگونی می شوند. هدف از مقاله ی حاضر مروری بر وقوع آفلاتوکسین (M(1 در فراورده های لبنی است. مواد و روش ها: برای انجام مروری کامل بر مایکوتوکسین ها مجموعه ای از مقالات داخلی و خارجی به زبان های فارسی و انگلیسی از ژورنال ها و کنفرانس های مختلف از 10 سال گذشته جمع آوری و اهم مطالب آنها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج و بحث: وقتی که نشخوارکنندگان از طریق جیره غذایی آفلاتوکسین (B(1 را مصرف می کنند از طریق هیدروکسیلاسیون آن توسط آنزیم های کبدی، آفلاتوکسین (M(1 را تولید می شود که قابلیت دفع در شیر را دارد و به سم شیر معروف است. بنابراین، حضور آلودگی هایی مانند آفلاتوکسین ها در شیر و محصولات لبنی می تواند به عنوان یک عامل جدی تهدید سلامت مصرف کنندگان قلمداد شود. نتیجه گیری کلی: سم آفلاتوکسین (M(1 در اثر اعمال حرارت صورت گرفته در صنایع لبنی مانند پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون غیر فعال نمی شود و این موضوع باعث اهمیت توجه بیشتر به وقوع آن در مواد لبنی، بهداشت مواد غذایی مصرفی توسط دام و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo