مقالات رایگان

  • ۰
  • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مروری بر سیستم های نسل اول word دارای 205 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مروری بر سیستم های نسل اول word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مروری بر سیستم های نسل اول word

مروری بر سیستم های نسل اول

پیشگفتار

فصل

معرفی سیستمها و شبکه‏های سلولی مخابرات سیار

1-1-1- مقدمه

1-1-3-3- سیستم های شماره گیری

1-1-5-دستیابی چند گانه و مفاهیم CDMA , FDMA,

1-1-5-1- تکنیک TDMA

شکل1-

شکل1-

1-1-5-3-تکنیک CDMA

1-2- شبکه های سلولی مخابرات سیار

1-2-1- کلیات طرح سلولی شبکه‏ها

1-2-2- شکل سلول ها در طرح اولیه

1-2-3-نحوه توزیع فرکانس

1-2-3-1-تداخل

1-2-3-2-الگوی تکرار فرکانس

شکل1-

1-2-4- پاشیدگی زمانی

1-2-4-2-موانع محیطی

1-2-4-3-روشهای کاهش پاشیدگی زمانی

شکل1-16-چگونگی اندازه‏گیری پراکندگی زمانی

فصل

2-2- شبکه آنالوگ

2-3- سیگنالینگ در سیستم های آنالوگ

جدول 2-1- تعیین اینکه کدام SAT دریافتی استاندارد شده است

2-4 آماده سازی سیگنال آنالوگ

2-5- شماره های شناسایی موبایل و ایستگاه پایه در AMPS

2-5-1-شماره شناسایی موبایل(MIN )

2-5-2-شماره سریال الکترونیکی (ESN)

2-5-3-شماره مارک کلاس ایستگاه (SCM )

2-5-4-مشخص کننده سیستم یا مشخص کننده شبکهSID ) یا NID

2-6- کانالهای فرکانسی

شکل2-6- نمایش AMPSو NAMPS

2-7- نگاهی بر عملیات تعویض کانال در سیستم های نسل اول

شکل2-7-مراحل تعویض کانال در سیستم AMPS

2-8- نتیجه

فصل

3-1 مقدمه‏ای بر GSM

شکل 3-2 نحوه قرار گیری کانالها و با ندهای فرکانسی

3-2 پردازش سیگنال درGSM و ساختار فرستنده و گیرنده

شکل 3-3 ساختار فرستنده وگیرنده GSM

شکل 3-

شکل 3-

? MODULATOR(مدوله کننده)

3-3- عناصر تشکیل دهنده شبکه GSM

3-3-1 -اجزائ شبکه عمومی زمینی سیار (( PLMN

ایستگاه سیار(MS )

مدول شناسایی مشترکین شبکه(SIM )

واحد تطبیق و تبدیل نرخ بیت(TRAU )

فصل

4-1- مقدمه

4-2 -مدولاسیون در CDMA

4-3- شناخت کد در CDMA در دستیابی چند گانه کد

بیت 1 با یک رشته چیپ 64 تایی نمایش داده شده است

4-4-1-کانال پایلوت

4-4-2-کانال سنکرون سازی

4-4-3-کانال فراخوانی

4-5-سنکرون کردن لینک پیش رو

4-6-کانالهای لینک معکوس

فصل

شکل5-1-روشهای گسترده سازی

5-4 رابطهای هوایی و تخصیص طیف برای نسل سوم

5-5 جزئیات استاندارد W-CDMA کره جنوبی

5-6 کانالهای ارتباطی در W-CDMA

جدول5-

5-6-1-کانالهای لینک معکوس در W-CDMA

5-7-مدل سیستمهای CDMA باند وسیع

شکل5-2- بلوک دیاگرام سیستم مخابراتی طیف گسترده

5-8-ساختار فرستنده CDMA باند وسیع

شکل5-3-ساختار کانال ترافیکی معکوس

شکل5-4- ساختار کانال دسترسی معکوس

شکل5-6- ساختار کانال سنکرون سازی

شکل5-7-ساختار کانال فراخوانی

شکل5-8-ساختار کانال ترافیکی پیش رو

5-9-کنترل توان در WCDMA

شکل5-9- کنترل توان حلقه بسته در CDMA

شکل5-

5-10-تعویض کانال نرم و نرمتر

شکل5-

5-11-تفاوتهای نسل دوم وWCDMA

جدول5-

GSM

مشخصات

1-2-6- مفاهیم ترانکینگ و درجه سرویس(GOS)

مرکز سوئیچینگ موبایل (MSC)

ثبات شناسایی هویت تجهیزات (EIR)

3-3-2- رابطها در GSM

3-3-3- زیرسیستمهای GSM

3-4- کانالهای ارتباطات رادیویی موبایل

3-4-1- انواع کانال در GSM

3-4-1-1- کانالهای فیزیکی

3-4-1-2-کانالهای منطقی

کانال سنکرون سازی (SCH)

کانالهای کنترلی اشتراکی سریع ( FACCH )

3-4-2- بسته (Burst )

3-4-2-2-بسته تصحیح فرکانس (FB)

3-4-2-3-بسته سنکرون سازی ( SB )

3-4-2-4-بسته دستیابی

3-4-2-5-بسته خالی

3-4-3- نگاشت کانال منطقی به کانال فیزیکی

بررسیTS0 از کاریرC0 حالت DOWNLINK

بررسی TS0 از کاریر C0 در حالت UPLINK

شکل3-24- نمایش TS0 از کاریرC0 در حالت UPLINK

بررسی TS1 از کاریر C0 در حالت UPLINK

3-5- شماره های شناسایی موبایل

3-5-2-شماره شناسایی موبایل (IMSI)

3-5-3-شماره شناسایی جستجو (MSRN)

3-5-4-شماره شناسایی موقتی موبایل (TMSI)

3-5-5-شماره شناسایی تجهیزات

3-5-6-شماره شناسایی موقعیت محلی (LAI)

3-5-7-شماره شناسایی سلول ( (CGL

3-5-8-شماره شناسایی ایستگاه اصلی (BSIC)

3-6- ارتباطات موبایل در شبکه مخابراتی

3-6-1 وضعیتهای موبایل

3-6-2 در خواست مکالمه از سوی موبایل

3-6-3 – درخواست مکالمه از سوی شبکه

شکل3-32-مرحله سوم دستیابی مشترک ثابت به موبایل

شکل3-34-مرحله پنجم دستیابی مشترک ثابت به موبایل

شکل3-35- مرحله‏ ششم دستیابی مشترک ثابت به موبایل

3-7- تعویض کانال (Handoff) در GSM

3-7-2- معیارهای کارآیی الگوریتمهای تعویض کانال

3-7-3- الگوریتم میانگین گیری AA

3-7-4- الگوریتم هیسترزیس HA

3-7-6- تعویض کانال با بیش از دو ایستگاه پایه

3-7-7- حساسیت نسبت به تغییر سرعت واحد متحرک

4-7-فرآیند مکالمه (چهارحالته)

4-8-عملیات ثبت در CDMA

4-9- نحوه تعویض کانال (HandOff) در CDMA

4-10-فرآیند جستجوی پایلوت

4-11-تحلیل مقایسه کانال نرم در CDMA و تعویض کانال

محیط روستایی

محیط شهری

محیط حومه ای

4-12-مقایسه سیستمهای استاندارد AMPS، GSM،CDMA

جدول4-3- مقایسه سیستمهای استاندارد CDMA , GSM , AMPS


مقدمه
سیستمهای رادیویی سیار نقش مهمی را در فعالیتهای بازرگانی، تجارتی و امور مراقبتی و حفاظتی عمومی بگونه‏ای صنعتی و پیشرفته دارا می‏باشند. نیاز به این سیستمها و درخواستهای فراوان برای آن توسط بخشهای مختلف لزوم ایجاد مقررات خاص رادیویی و اختصاص بخش معینی از طیف امواج رادیویی را برای این سیستمها در کشورهای مختلف ایجادکرده است. باندهای رادیویی150 و450 مگاهرتز،همچنین باندرادیویی حدود900 مگاهرتز برای سرویسهای رادیوتلفنی سیار سلولی (GSM900) و باند?Ι (175-225 مگاهرتز) برای سیستم‏های رادیویی سیار ترانکی اختصاص داده شده‏اند. باند 1800 مگاهرتز برای سیستم سلولی دیجیتال DCS1800 و باند1900 مگاهرتز برای PCS1900 آمریکایی استفاده میشود. علاوه براین به نظر می‏رسدکه به علت افزایش تقاضا درآینده شاهد اختصاص باندهای دیگری برای این سرویسها باشیم .
عصر مخابرات بی سیم در سال1897 با اختراع تلگراف بی سیم توسط مارکنی آغاز شد و اکنون پس از گذشت یک قرن سومین نسل از سیستم های مخابرات بی سیم یعنی سیستمهای مخابرات فردی ((PCS پا به عرصه ظهور می‏گذارد. کاربران چنین سیستمی با استفاده از یک ترمینال دستی کوچک (handset ) خواهند توانست با هرکس، در هر زمان و از هر مکان، انواع اطلاعات (صوت و تصویر و دیتا) را مبادله نمایند0
تاریخ کامل مخابرات بی سیم به چهار دوره زیر قابل تقسیم است :
1ــ دوره قبل از همگانی شدن این سیستم ها
2ــ سیستم های آنالوگ (نسل اول )
3ــ سیستم های دیجیتال نسل دوم
4ــ سیستم های دیجیتال نسل سوم (PCS)
دوره قبل از همگانی شدن سیستمهای مخابرات بی سیم از سالهای 1950 شروع و تا 1960 ادامه یافت. دراین دوره از مخابرات سیار برای کاربردهای پلیسی، نظامی، کشتیرانی، هواپیمایی استفاده می‏شدوتجهیزات ارسال و دریافت ،حجیم،پرمصرف وگران قیمت بود0
نسل اول در سال های 1970 تا1980 بر پایه تکنولوژی آنالوگ واستفاده از مفهوم سلولی برای مصارف عمومی پدید آمد0 ایده اساسی در مخابرات سیار سلولی (MCS)، استفاده مجدد از طیف فرکانسی در مناطقی است که به اندازه کافی از هم دورند ودر نتیجه میزان تداخل هم کانال ناچیزخواهد بود. استفاده از مخابرات سیارسلولی موجب افزایش چشمگیر ظرفیت سیستم،کاهش هزینه، بهبودکیفیت سرویس وکاهش توان موردنیاز شد0
سیستم AMPS در سال 1978 راه اندازی شد. این سیستم در باندفرکانسی 800 تا900 مگاهرتز کار می‏کرد و دارای 666 کانال دوطرفه با پهنای باند 30KHZ و مدولاسیون FM آنالوگ بود. با افزایش بیش از حدتقاضا،سیستم های آنالوگ نسل اول قادربه تامین ظرفیت مورد نیازبرای برخی ازمناطق شهری نبودند، درهمین زمان تکنیکهای مخابرات دیجیتال به رشد لازم جهت کاربردهای تجاری رسیدند.
سیستم های نسل دوم درسالهای 1980 و1990 با استفاده از تکنولوژی دیجیتال تحقق یافت. GSM ، اولین استاندارد MCS تمام دیجیتال در دنیاست. این سیستم درسال 1992 در اروپا به بهره برداری تجاری رسید وحدوداً دو سال بعد در ایران نصب شد. در این سیستم موبایل ها از فرکانس های 890 تا 915 مگاهرتز و ایستگاه پایه‏ها(BS) از فرکانسهای 935 تا960 مگاهرتز برای ارسال سیگنال استفاده می‏کنند. پهنای باند هر کانال رادیویی200 کیلوهرتز است که توسط 8 کاربر مورد استفاده قرار می‏گیرد، بنابراین جمعاً 2000 کانال دو طرفه موجود است0
به علت رشد حیرت آور تقاضا برای سرویسهایMCS، تکنولوژیهای جدیدی نظیرCDMA برای بهبود بهره برداری از طیف فرکانسی پدید آمد. در CDMA جدایی کانالها با استفاده از کدهای متعامد صورت می‏گیرد. پهنای باند هر کانال 23/1 مگاهرتز بوده و ترمینالهای دستی بکار رفته در آن می‏توانند در سیستم AMPS نیز کار کنند.
امروزه سرویس سیستم های ماهواره ای با تامین پوشش در منطقه‏ای که سیستم های زمینی از لحاظ فیزیکی یا اقتصادی قادر به تامین سرویس نیستند (مثلاً پوشش هواپیماها، کشتی‏ها و...) مکمل سیستمهای مخابرات زمینی هستند. در سالهای آینده انواع سیستمهای مخابرات سیار زمینی و ماهواره‏ای و همچنین شبکه های سیمی با یکدیگر یکپارچه خواهند شد تا بتوانند انواع سرویسهای صوتی، تصویری و دیتا را به صورت مجتمع به کاربران واقع در تمام نقاط دنیا عرضه کنند. این سیستم ها نسل سوم به شمار می‏آیند و سیستمهای مخابرات فردی (PCS) نامیده می‏شوند. بنا بر تعریف FCC ، PCS سیستمی است که با استفاده از آن کاربر می‏تواند در هر زمان و در هر مکان با هر کس به کمک یک مخابرات فردی واحد (PTN) تبادل اطلاعات نماید. شکل 1-1 روند تکاملی سیستمهای مخابرات بی‏سیم را نشان می‏دهد.

شکل1-1-روند تکاملی سیستمهای مخابرات بی‏سیم

1-1-2- اصول سیستم های رادیویی موبایل
سیستمهای رادیویی موبایل علی‏رغم تنوع زیاد سرویسها و مطالب فنی، دارای اصول و پارامترهای مشترکی هستند که در این قسمت اشاره مختصری به این نکات خواهیم داشت.
? فرکانسهای بهره برداری و نوع مدولاسیون
در کلیه تشکیلاتی که از سرویسهای رادیویی سیار بهره برداری میکنند، عموماً واحدهای سیار نیاز به برقراری ارتباط رادیویی با یک ایستگاه کنترل کننده مرکزی دارند. در این سیستمها تعداد زیادی سیار با مرکز ثابت مربوط به خود در تماس هستند و معمولاً تشکیلات مختلف می‏بایستی همزمان و بدون ایجاد تداخل با یکدیگر قادر به برقراری تماس مورد نیاز باشند. در این سیستمها نیاز به آنتن‏هایی داریم که به صورت همه جهته و در موازات سطح زمین از ایستگاه ثابت، اطلاعات را پخش و یا جمع آوری نمایند و آنتن‏های سیار نیز بایستی با راندمان مناسب و ابعاد منطقی جهت نصب روی واحد سیار باشد. در محیطهای شهری امواج رادیویی باید قدرت نفوذ و انتشار از میان ساختمانهای بلند و مرتفع را داشته باشند. همچنین بعلت محدودیت در باندهای رادیویی، باید بتوان از باندهای رادیویی مشابه در شهرهای مختلف که دارای فاصله مناسبی از یکدیگر هستند به صورت مکرر استفاده نمود.
باتوجه به موارد فوق، باندهای رادیوییVHF (150 مگاهرتز) وUHF (450 و900 مگاهرتز) با فرستنده‏های با قدرت 30 تا 100 وات و با آنتنهایی با گین صفر تا شش dB که بصورت همه جهته کار می‏کنند، در سیستم های رادیویی سیار جهت انتقال صحبت، فراخوانی ، انتقال دیتا و مکالمات تلفنی استفاده می‏شود. همچنین جهت صرفه جویی در عرض باند، از کانالهای رادیویی با عرض باند 5/ 12، 25 ،30 و یا50 کیلوهرتز استفاده می‏شود. نوع مدولاسیون در سیستمهای آنالوگ عموماً ‏ FMبوده است، ولی امروزه با پیشرفت تکنولوژی از انواع مدولاسیون های دیجیتال استفاده می‏شود.
حالتهای مختلف عملیاتی و بهره برداری در این سیستمها بصورت زیر می‏باشند:
? Single Frequency Simplex : دراین سیستم ها ارتباط ثابت به سیار و سیار به ثابت با یک فرکانس و بصورت ترتیبی برقرار می‏شود (Semi Duplex )
? Simplex Two Frequency : در این سیستم ارتباط ثابت به سیار و سیار به ثابت باز هم بصورت ترتیبی اما از طریق دو فرکانس صورت می‏گیرد.
? Duplex : دراین سیستم ها ارتباط ثابت به سیار و سیار به ثابت به طور همزمان وبااستفاده از دو فرکانس جداگانه برقرار می‏شود .


شکل1-2
در سیستمهای Simplex، واحد سیار به صورت PTT عمل می‏کند. در صورتی که فرکانسهای دریافت و ارسال مشابه باشند. سیستم دارای این حسن است که واحدهای سیار نیز در شرایطی که با توجه به موقعیت زمین و ساختمانها در برد رادیویی یکدیگر هستند، با یکدیگر تماس مستقیم خواهند داشت ودارای این عیب نیزهست که ترافیک کانال بعلت امکان کاربرد فوق زیاد خواهد شد. در صورتیکه فرکانسهای دریافت و ارسال مشابه نباشند، ارتباط واحدهای سیار با ایستگاه مرکزی برقرارخواهد بود. اغلب جهت کاهش تداخل از این نوع سیستم استفاده می‏شود و معمولاً باندهای ارسال و در یافت با یک فاصله از یکدیگر قرار دارند.
در سیستم های Duplex، فرستنده و گیرنده به طور همزمان قادر به کار کردن هستند و لذا واحدهای سیار نیاز به دوآنتن جداگانه و یا یک دوطرف کننده خواهند داشت. این سیستم در انتقال کانالهای تلفنی ضروری می‏باشد و تقریباً در کلیه سیستمهای رادیو تلفنی سلولی، نوع ارتباط بصورت Duplex خواهد بود.
در اکثر سیستمهای عملی جهت برقراری ارتباط مناسب با واحدهای سیار لازم است تا از یک ایستگاه رادیویی مرتفع جهت ارسال و دریافت پیامها استفاده نمود. اما معمولاً ایستگاه مرکزی و تشکیلات در موقعیتی قرار دارد که دارای شرایط مناسب رادیویی نمی‏باشد. لذا در این نوع سیستم ها معمولاً ارتباط ما بین دفتر مرکزی وایستگاه رادیویی مورد نیاز از طریق یک لینک ثانویه که می‏تواند ترکیبی از کابلهای تلفنی داخل شهری و یک لینک رادیویی ماکروویو باشد، برقرار شده و این لینک ثانویه پیامهای مرکز ثابت را جهت پخش به ایستگاه رادیویی VHF انتقال داده و پیامها از آن نقطه برای واحدهای سیار پخش خواهد شد.
روش دیگر برای ایجاد پوشش رادیویی مناسب، استفاده از ایستگاههای تکرارکننده می‏باشد که موجب افزایش برد عملیاتی ایستگاه مرکزی خواهد شد. در این نوع تکرارکننده بدلیل امکان کار همزمان بخش فرستنده و گیرنده، فرکانس ارسال و دریافت باید از یکدیگر حداقل فاصله ای داشته باشند تا از کاهش حساسیت گیرنده و نوسان جلوگیری بعمل آید (شکل 1-3 ).


شکل1-3

یکی از اشکالات سیستم با لینک ثانویه نیز آنست که چنانچه به عللی لینک ثانویه قطع شود، شبکه سیار از کار خواهد افتاد، ولی سیستم شکل3-1 به علت عدم وابستگی به لینک ثانویه دچار این نوع مشکل نخواهد شد.
در سیستمهای سیار (مانند رادیوهای دستی)، هیچ یک از مراکز ثابت و سیار از زمان دریافت پیام اطلاعی ندارند و لذا در این سیستمها معمولاً گیرنده ها درحالت معمولی روشن بوده و آماده دریافت پیام می‏باشند. از طرف دیگر به علت تغییرات دامنه سیگنال دریافتی در سیستمهای سیار که در یک محدوده وسیع انجام می‏پذیرد، گیرنده می‏بایستی مجهز به یک مدار کنترل کننده بهره بطور اتوماتیک (AGC) برای تثبیت قدرت سیگنال دریافتی باشد. در نتیجه در زمان‏هایی که پیامی دریافت نمی‏شود به علت وجود نویز در سیستم، گیرنده‏هایFM مجهز به مداری موسوم به(Mute یاSquelch) هستند که وجودکاریر را درسیگنال دریافتی آشکارکرده وخروجی صوتی را تنها درصورتی که وجود کاریر تشخیص داده شود باز خواهد نمود. بنا براین وجود این مدار باعث خواهد شد تا در حالت انتظار برای دریافت پیام، گیرنده Mute شده و نویز مزاحم از گیرنده شنیده نشود. از وجود همین مدار جهت ایجاد امکانات احضار انتخابی در سیستم‏های رادیویی سیار استفاده می‏شود.


1-1-3- سیرتکاملی روشهای احضارگیرنده سیار

1-1-3-1- سیستمCTCSS1: در ساده‏ترین سیستم احضار انتخابی که به سیستمCTCSS معروف است، فرستنده همواره کاریر را که با یک سیگنال تن که در زیر باند صحبت(300-3400هرتز) قرار دارد مدوله کرده و ارسال می‏کند. گیرنده‏ها در این سیستم وجود این تن را همراه با کاریر تشخیص داده و با دریافت این تن مدار Mute باز شده، گیرنده پیام دریافتی را پخش خواهد نمود. به عنوان مثال دو ایستگاه A و B را در نظر می‏گیریم که مجهز به امکاناتCTCSS بوده و تن اختصاص داده شده به ثابت A برابر77هرتز و تن اختصاص داده شده به ثابت B برابر125هرتز باشد. در این صورت هرگاه که بی‏سیم های ثابت و سیار در شبکه A با یکدیگر صحبت کنند، علی‏رغم آنکه فرکانس کاریر دو شبکه A وB مساوی هستند، گیرنده های B از حالتMute خارج نخواهند شد.
تن های استانداردشده برای استفاده در سیستمهایCTCSS در باند67- 250 هرتز قرار دارند.یکی از اشکالاتی که در این سیستمها به نظر می‏رسد آنست که چنانچه شبکه B همزمان با کار شبکهA در صدد گرفتن تماس باشد، در اینصورت صدای او در شبکه A نیز شنیده خواهد شد. لذا در این سیستمها، بی‏سیم‏ها مجهز به چراغ اشغال کانال(Busy ) خواهند بود وهر اپراتور قبل از ارسال پیام، بایستی از آزاد بودن کانال اطمینان داشته باشد.
1-1-3-2- سیستم احضار انتخابی
در این نوع سیستمها ،مرکز ثابت جهت انتخاب سیار مورد نظر، کد مربوط به آن مرکز را قبل از ارسال پیام پخش کرده و فقط گیرنده‏ای که مجهز به مدار کدبردار با این کد باشد، از حالت Mute خارج شده و آماده دریافت پیام خواهد شد. دو سیستم معروف از این نوع ZVE1 و CCIR نام دارند.
1-1-3-3- سیستم های شماره گیری
با توجه به امکانات احضار انتخابی در شبکه رادیویی سیار و شماره‏گیری تلفن در یک شبکه تلفن اختصاصی، می‏توان ارتباط مشترکین شبکه سیار با شبکه تلفن را از طریق اپراتوری که در مرکز ثابت شبکه رادیویی قرارگرفته تامین نمود. همچنین با توجه به شناخت نحوه ارسال کد در شبکه سیار و ارسال سیگنالینگ در شبکه تلفن، می‏توان تبدیل این دو سیستم کدبندی و سیگنالینگ را به کمک رابط مناسب به صورت اتوماتیک انجام داده و امکان تماس واحد سیار با دستگاه تلفن را فراهم نمود.
تا مدتهای طولانی موضوع ارتباطات تلفنی ازطریق کابلهای تلفنی وانتقال مکالمات صوتی از طریق سیستم های سیار دو مطلب کاملاً جداگانه از یکدیگر بود و بهمین دلیل رشد و توسعه این دو سیستم بدون ارتباط با یکدیگر و با استفاده از استانداردها، مقررات و تکنولوژیهای جداگانه انجام می‏شد. جهت اتصال این دوشبکه به یکدیگر در اولین مرحله،
این امکان ازطریق ایستگاه ثابت و بصورت غیراتوماتیک و از طریق اپراتور و دستگاه رابطی به نامPatch Phone عملی گردید. بعدها، با استفاده ازتکنیکها، استفاده اشتراکی از کانالهای رادیویی و ارتباط به صورت اتوماتیک در سیستمهای رادیو تلفنی سیار، متداول گردید و سپس شبکه‏های رادیو تلفنی سلولی بوجود آمد.

1-1-4- استفاده اشتراکی از کانالهای رادیویی
در اوایل پیدایش سیستمهای سیار، ابتدا موسوم بود که به هر تشکیلات و یا سازمانی که خواستار چنین سیستمی بود، یک کانال رادیویی تخصیص می‏یافت. اما به مرور مشکل کمبود طیف فرکانسی بروز نمود. با بررسی‏های آماری مشخص گردید که مشترکین شبکه‏های اختصاصی در درصد کمی از زمان در حال بهره برداری از کانال تخصیص داده شده هستند و لذا واگذاری دائمی یک کانال رادیویی به یک مشترک و یا سازمان مناسب نبود. در این زمان استفاده از کانالهای رادیویی بصورت اشتراکی پیشنهاد شد. در این روش اختصاص کانال به یک مشترک، برای یک مدت زمان محدود تا پایان زمان مورد نیاز برای ارتباط بوده و پس از پایان تماس کانال تخصیص داده شده آزاد و در اختیار سایر مشترکین قرارخواهد گرفت. این تکنیک، به تکنیک ترانکینگ موسوم گردیده است.


1-1-5-دستیابی چند گانه و مفاهیم CDMA , FDMA , TDMA
در استانداردهای مختلف سیستم‏های مخابرات سیار برای کاربرد بهینه از طیف فرکانسی موجود، در پاسخگویی به متقاضیان و کاهش امکان بلوکه کردن مکالمات از روشهای دستیابی چندگانه استفاده می‏‏شود. بدین معنی که چندین کاربر مختلف می‏توانند همزمان در حال مکالمه باشند. در این راستا از سه تکنیک FDMA , TDMA و یا CDMA استفاده می‏‏شود. در TDMA از روش تقسیم زمانی، در FDMA از روش تقسیم فرکانسی و در CDMA از روش تقسیم بوسیله کد بندی استفاده می‏شود.
1-1-5-1- تکنیک TDMA
در سیستمهای TDMA یک قاب زمانی به کانالهای مختلف تقسیم می‏شود و هر کاربر از یک کانال برای ارسال سیگنال خود استفاده می‏کند. در اینجا برای کانال‏بندی، تقسیمات بر روی باند فرکانسی مطرح نیست و هر مکالمه می‏‏تواند بر روی سراسر باند فرکانسی موجود فرستاده شود(شکل1-4).

شکل1-4
بعنوان مثال در سیستم های دیجیتال NA – TDMA از روش دستیابی چند‏گانه TDMA استفاده می‏‏شود. بدین صورت که هر فریم زمانی 40 میلی ثانیه ای به 6جز زمانی 67/6 میلی‏ثانیه‏ای تقسیم می‏شود. مطابق شکل 1-5 در اولین جز زمانی سمبلی از مکالمه A فرستاده می‏شود. درجز زمانی بعدی سمبلی از مکالمهB فرستاده می‏شود. درسومینجز زمانی سمبلی از مکالمهC و در نیمه بعدی فریم این عمل تکرار می‏گردد. بدین ترتیب بر روی هر کاریر سه کاربر می‏توانند بطور همزمان مخابره داشته باشند. در گیرنده نیز با توجه به فاصله زمانی میان سمبلهای هر مکالمه سمبلهای مکالمات مختلف از یکدیگر جدا شده و به منظور آشکارسازی در کنار یکدیگر چیده می‏شوند...


بخشی از منابع و مراجع پروژه دانلود مروری بر سیستم های نسل اول word
[1] T. S. S. Rappaport ,Wireless Communications :Principles and Practice, Prentice Hall,1996.
[2] A. Miceli, Wireless Technician’s Handbook, Boston-London :Artech House ,2000.
[3] A.Mehrotra, GSM System Engineering ,Boston-London :Artech House ,1997.
[4] S-w. Wang, S. S. Rappaport, “ Signal To Interference Calculations for Corner-Excited Cellular Communications Systems”, IEEE Transactions on Communications ,Vol.39, No.12,December 1991.
[5] J. D. Kicsling, “ Land Mobile Satelite Systems” , Proceeding of IEEE , Vol.78,NO.7,July 1990.
[6] P-A Raymond , “Performance analsis of cellular networks”,IEEE Transactions of communications, Vol.39,No.12,December 19991.
[7] S. M. Red , M. K. Weber and M.v. Oliphant, “An Introduction to GSM”, Boston-London :Artech House ,1995
[8] H. Holma, A. Toskala, WCDMA for UMTS Radio Access For Third Generation Mobile Communication”, Boston-London :Artech House ,2000
[9] T. Ojanpera, R. Prasad, Wide band CDMA for third Generation Mobile Communication, Boston-London :Artech House ,1998
[10] J. G. Proakis Digital Communications, McGraw-Hill, 1995
[11] A. J. Weiss and B. Friendlander, “ Channel Estimation for DS-CDMA Down Link with Aperiodic Spreading Codes”, IEEE Trans On Communications, Vol.47, No.10, pp. 1561-1569, Oct 1999.
[12] M. Y. Rhee, CDMA Cellular Mobile Communications and Network Security, Prantice Hall, ‏1998
[13] A. J. Viterbi, A. M. Viterbi, k.s. and E. Zehavi, “ Soft Handoff Extends CDMA Cell Coverage and Increases Reverse Link Capacity”, IEEE Trans On Communications,
[14] M. Chopra, K. Rohani and J. D. Reed, IEEE Trans On Communications, 1995
[15] W. C. Y. Lee, Mobile Communication Engineering , McGrawHill Publications, New York, 1995.
[16] G. Heine , GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation,
Boston-London :Artech House ,1999
[17] Y. Akaiwa, Digital Mobile Communications, John Wiley & Sons ,Inc., 1997.
[18] C. Zheng and M. faulkner, “ Power Control Requirements in Linear Decorrlating Detectors for CDMA”, Proceeding Of VTC’97, Arizona, USA, pp.213-217, May 1997.
[19] K. S. M. helstern, G. P. Pollini and D. Goodman , “ Network Protocols for the Cellular Packet Switch”, Proceeding of IEEE Vehicular Technology Conference , Vol2, No.2, pp. 705-710,1992.
[20] Y. Akiwa and H. koga, “ Automatic Power Control for Mobile communicatio Channel”, Proc. International Symposium on Information Theory & its Applycations, Vol.1, pp.487-491, November1994.
[21] M. Zorzi and L. Tomba, “ A Comparison of CDMA, TDMA and Slotted Aloha Multiple Access Schemes in Cellular Mobile Radio Systems” IEEE/ICCC,776-780
[22] T. Ojampera, J. Skold, J. Castro, L.Girard and A.klein, “ Comparison of Multiple Access Schemes for UMTS, IEEE Trans on Communications, pp.480-494
[23] عطاالله ابراهیم زاده، “ الگوریتمهای بهینه تعویض کانال”، سمینار مخابرات سیار، دانشگاه فردوسی مشهد، زمستان1379
[24] شهریار کوزه کنانی ،طراحی شبکه های رادیویی، دانشگاه تهران


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
  • ۹۶/۰۴/۲۱
  • ali mo

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی