مقالات رایگان

۹۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود طراحی مدلی جهت شناسایی و ارزیابی زمینه های لازم جهت جاری سازی استراتژیها؛موردمطالعه شرکت احداث وتوسعه ریلی مپنا word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود طراحی مدلی جهت شناسایی و ارزیابی زمینه های لازم جهت جاری سازی استراتژیها؛موردمطالعه شرکت احداث وتوسعه ریلی مپنا word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود طراحی مدلی جهت شناسایی و ارزیابی زمینه های لازم جهت جاری سازی استراتژیها؛موردمطالعه شرکت احداث وتوسعه ریلی مپنا word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود طراحی مدلی جهت شناسایی و ارزیابی زمینه های لازم جهت جاری سازی استراتژیها؛موردمطالعه شرکت احداث وتوسعه ریلی مپنا word :


نام کنفرانس یا همایش : نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

افزایش عدم قطعیت و پیچیدگیهای محیطی، مسیر برنامه ریزی و سیاست گذاری را متحول کرده است. امروزه بیشتر سازمانها برای افزایش توانمندیها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامههای استراتژیک می باشند. این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف و مأموریت ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارد از این رو برنامه ریزی های استراتژیک می بایست با نگاه به آن عوامل تعیین گردد. وضعیت پیچیدهای پیش روی مدیران و برنامه ریزان، سازمان را ناگزیر می کند که از اندیشه و رویکرد سیستمی برای شناخت، تجزیه و تحلیل فرصت ها، موقعیت ها، تهدیدها و محدودیت های محیط بیرونی و جنبههای مثبت و منفی (نقاط قوت و ضعف) درونی سازمان استفاده نموده، آنگاه توانایی ها و ظرفیت های سازمان را با اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیلی ها بدست آمده و تقویت نموده تا شرایط برای اجرای برنامه ها در سازمان بوجود آید. برنامه ریزان می بایست با شناخت میزان آمادگی استراتژیک سازمان، چشم اندازهای آتی و استراتژی ها را ترسیم نموده تا سازمان بتواند با شرایط آینده پیش روی خود سازگاری و انطباق داشته باشد و به عملیات و بقای خود ادامه دهد. در این مقاله سعی گردیده است مدلی مناسب جهت ایجاد بستر مناسب جهت اجرایی شدن استراتژی های سازمان ارائه گردد که با بررسی ابعاد مختلف آسیبهای برنامه های استراتژی به شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار در جاری سازی استراتژی های سازمان می پردازد. جهت پیاده سازی مدلی، شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا بعنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تعامل دو سویه اقتصاد و کارآفرینی و مقایسه شاخص های اقتصادی مرتبط با کارآفرینی در کشورهای برگزیده word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تعامل دو سویه اقتصاد و کارآفرینی و مقایسه شاخص های اقتصادی مرتبط با کارآفرینی در کشورهای برگزیده word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تعامل دو سویه اقتصاد و کارآفرینی و مقایسه شاخص های اقتصادی مرتبط با کارآفرینی در کشورهای برگزیده word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تعامل دو سویه اقتصاد و کارآفرینی و مقایسه شاخص های اقتصادی مرتبط با کارآفرینی در کشورهای برگزیده word :


نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

تاثیر کارآفرینی در اشتغال زایی، توسعه فناوری، ترغیب سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کارهای نوین، افزایش رفاه اجتماعی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است. مطالعه پیشینه پارادایم کارآفرینی مبین این مطلب است که صاحب نظران اقتصادی از دیر باز آن را به عنوان استراتژی مهم توسعه معرفی کرده اند. امروز نیز این مفهوم و یا بهتر بگوییم راهبرد به عنوان مزیت و شایستگی رقابتی شرکت ها و کشورها مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان و در نتیجه بنگاه ها و کشور ها می باشد. در این مقاله سعی شده است، تعامل دو مفهوم کارآفرینی و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و مطالعات تطبیقی در کشورهایی که امروز لقب ببرهای اقتصادی گرفته اند، از نظر شاخص های کارآفرینی که مرتبط با توسعه اقتصادی است، انجام شود. بررسی و مطالعه شاخص های توانایی سرمایه گذاری مخاطره پذیر برای توسعه کسب و کار، سرانه تولید ناخالص داخلی، نگرش مدیران کشور به کارآفرینی، هزینه کل تحقیقات، سهولت راه اندازی کسب و کار، سهم شرکت های کوچک و متوسط از کل شرکت ها، نرخ تورم و نرخ بیکاری درکشورهای مورد بررسی به غیر از کشور ایران حاکی از وضعیت مطلوب موجود در این کشور هاست. به نظر می رسد، در شرایط کنونی جامعه ایران که با جمعیت جوان کیفی بیکار مواجه هستیم، رویکرد ایجاد و توسعه کارآفرینی راهبرد مناسبی جهت خروج از بحران بیکاری، استفاده از ظرفیت های خالی بدون استفاده و عوامل اقتصادی سرگردان است، بنابراین شناخت و درک صحیح شاخص های اقتصادی موثر بر کارآفرینی، بررسی تاثیر سیاست های موثر بر کارآفرینی، درک اثرات مثبت کارآفرینی بر اقتصاد و مطالعه الگوهای به کار رفته در فرایند ایجاد و توسعه کارآفرینی کشورهای مورد بررسی می تواند تا حد بسیار زیادی راهنمای عملیاتی خوبی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورمان در این مقوله باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود معرفی بهداشت و درمان ناب ومروری به کارگیری آن درایران word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود معرفی بهداشت و درمان ناب ومروری به کارگیری آن درایران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود معرفی بهداشت و درمان ناب ومروری به کارگیری آن درایران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود معرفی بهداشت و درمان ناب ومروری به کارگیری آن درایران word :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله معرفی مفهوم بهداشت درمان ناب و مروری بر استفاده از آن در ایران است. 75 مقاله ی فارسی زبان، بدون در نظر گیری زمان انتشار با جستجوی کلمات ناب ، بهداشت و درمان ناب ، نقشه برداری جریان ارزشی ، 5S ، نظام آراستگی محیط کار ، کنترل بصری ، JIT ، کایزن ، پو کایو که ، جریان تک قطعه ای ، اتلاف ، تغییر سریع ، مدل های ظرفیت تقاضا ، برنامه ریزی مجاورت ، خطا ، نظام پیشنهادات ، کایزن ، بهبود مستمر ، شبیه سازی ، زمان انتظار ، نگهداری و تعمیرات و سیستم اطلاعات بیمارستانی در پایگاه علمی SID و ابرجستجوگر Google Scholar به دست آمد. سرانجام پس از مطالعه، 22 مقاله ی مرتبط با موضوع استخراج شد.5S، کایزن، شبیه سازی، نقشه برداری جریان ارزش، سیستم اطلاعات بیمارستانی ، پوکایوکه و نگهداری و تعمیرات، مهمترین روشهای ناب سازی در تحقیقات صورت گرفته شده شناسایی شد. یافته های این تحقیق نشان داد که تعداد کمی از مراکز درمانی ایران و فقط با به کارگیری نوع خاصی از انواع ابزارهای ناب سازی اقدام به حذف پاره ای از اتلافات موجود نموده اند. به کارگیری، فرهنگ سازی و ترویج بهداشت و درمان ناب به کمک مهندسین صنایع پیشنهاد اصلی به سیاستگذاران بخش بهداشت و درمان می باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله غذا و تغذیه در بحران word دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله غذا و تغذیه در بحران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله غذا و تغذیه در بحران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله غذا و تغذیه در بحران word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: 0

چکیده:

غذا و تغذیه مورد نیاز هر گروه در معرض خطر، بستگی به میزان امنیت غذایی آنها است. تعریفامنیت غذایی عبارتند از اینکه تمامی مردم در همه زمانها هم بصورت فیزیکی و هم از نظر اقتصادی توان دسترسی برای براورد نیازهای غذائی و زندگی سالم را داشته باشند. در بحرانهای سه متغیر مشخص وجود دارد. که نقطه تمرکز رسیدن به امنیت غذایی می باشند: قابلیت دسترسی، توان دستیابی و توان مصرف انواع برنامه های تغذیه مورد نیاز برای رفع نیازهای امنیت غذایی آوارگان بوسیله ارزیابی ابتدائی نیازها تعیین خواهد شد. نظارت دائم، سبب می شود که انطباق لازمدر برابر وضعیتهای متغیر تضمین شود. هماهنگی برنامه های غذایی با سرویسهای بهداشتی وخدماتی عمومی ضروری است. برای پیشگیری از شیوع بیماریها، سوءتغذیه و توزیع ناعادلانهمواد غذایی، داشتن برنامه، اطلاع از استانداردها و توان اجرائی برنامه ریزی شده لازم است. در این مقاله سعی خواهد شد، روشهای علمی و استاندارد توزیع مواد غذائی در بین آوارگان و بحران زده ها به روشنی توضیح داده شوند.
هدف این بررسی، ارائه یک دستور العمل کلی درمورد چگونگی رساندن مواد غذائی به جمعیت آوارگان و بحران زده می باشد.
در این مقاله با استفاده ازمنابع علمی معتبر، تجارب کشورهای مختلف و مصوبات سازمان ملل، چگونگی تغذیه و فراهم کردن مواد غذایی در بحرانها آورده شده است. کمک باید از لحاظ فرهنگی قابل قبول و مناسب برای رفع نیازهای غذایی آوارگان باشد. غذاهای محلی تهیه شده با مواد محلی به سایر غذاها ارجحیت دارند. سیاستهای تغذیه شیرخواران توجه خاص می طلبد. شیرخواران، کودکان، زنان باردار و شیرده، بیماران و افراد مسن، در مقابل سوء تغذیه آسیب پذیر بوده و نیازهای مخصوص بخود دارند. از آنجاییکه احتمالا مردم از قبل کمبود غذایی مزمن دارند، خیلی ها در زمان ارزیابی اولیهنیازهایشان ، دارای سوءتغذیه خواهند بود. در این مقاله به تفصیل به مطلب مذبورو سایر مطالب پرداخته شده است.
اگر آوارگان از قبل از تاثیرات کمبود شدید مواد غذایی رنج می برند، اقدام فوری باید برای تامین مواد غذایی برای آنها انجام شود. در دسترس بودن مواد غذایی وقتی حاصل می شود که مقادیر کافی مواد غذایی بطور دائم برای همه افراد وجود داشته باشد. توان دستیابی به مواد غذایی وقتی تضمیم می شود که خانواده ها و همه افراد درون آن منابع کافی برای بدست آوردن غذای مناسب برای یک جیره روزانه داشته باشند. توان مصرف به معنی استفادهبیولوژیک صحیح از مواد غذائی است. لازمه آن یک رژیمغذایی است که در آن به میزان کافی انرژی و مواد مغذی اساسی، آب آشامیدنی و بهداشت کافی فراهم شود.
بهره برداری موثر مواد غذایی بستگی به عوامل زیاد ازجملهاشنایی افراد خانواده با ذخیره سازی ، و تکنیکهای فراوری مواد غذایی، اصول اساسی تغذیه و مراقبت مناسب از کودکان دارد. اوارگان باید از اول در سازماندهی و مدیریت برنامه های تغذیه درگیر شوند. ممکن است برای بعضی ازآنها آموزش لازم باشد. وقتی قرار است مواد غذایی ناآشنا ما بین جمعیت توزیع شود و یا وقتی لازم است از روشهای متفاوت پخت استفاده شود، یک آموزش تغذیه ای ساده دارای اهمیت است. این کار باید با دیگر اقدامات آموزشی بهداشتی هماهنگ شود تا راهنمایی لازم برای تعذیه مناسب نوزادان، تغذیه کودکان، بیماران، درمان اسهال، اصول بهداشت مواد غذایی و طرز آماده ساختن مواد غذایی موجود برای حداکثر مفید بودن غذا داده شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود تحقیق قانون جهانی گرانش word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود تحقیق قانون جهانی گرانش word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود تحقیق قانون جهانی گرانش word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود تحقیق قانون جهانی گرانش word :

آنچه اشاره شد، تحت عنوان قانون جهانی گرانش نیوتن معروف است. این قانون مقدار ، جهت و نوع نیروی گرانشی را که دو ذره بر یکدیگر اعمال می‌کنند، بیان می‌کند. بهتر است بدانیم که نیروهای گرانش میان دو ذره ، همان زوج نیروهای عمل و عکس‌العمل هستند. ذره اول نیرویی به ذره دوم وارد می‌کند که جهت آن به طرف ذره اول و در امتداد خطی است که دو ذره را به هم وصل می‌کند. به همین ترتیب ، ذره دوم هم نیرویی به ذره اول وارد می‌کند که جهت آن به طرف ذره دوم و در امتداد خط واصل دو ذره است. بزرگی این نیروها مساوی ، ولی جهت آنها خلاف یکدیگر است و از قانون سوم نیوتن تبعیت می‌کنند.

برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت نظام مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

مقاله حاضر به ارایه نتایج حاصل از ارزیابی اولیه مدیریت دانش دریک واحد تحقیقاتی می پردازد هدف از انجام این ارزیابی ایجاد شناخت نسبت به وضعیت موجود نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی و یافتن نقاط قوت و ضعف آن است این ارزیابی اولین گام در شناخت نقاط قوت و ضعف گروه های پژوهشی مختلف واحد مذکور است که شناخت این نقاط برای ارزیابی نهایی ضروری است براساس مطالعات صورت گرفته برخی از مدلها و روشهای مطرح شناسایی و روش انتخابی از میان آنها مبنای ارزیابی و قضاوت به منظور تعیین وضعیت نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی قرارگرفته است نتایج حاصل از این ارزیابی اولیه مسیر ادامه شناخت طراحی و بهبود نظام مدیریت دانش درواحد تحقیقاتی مورد نظر را هموار خواهد نمود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه ی رفتار لرزه ای قابهای فولادی شیبدار با مقاطع غیرمنشوری طراحی شده در برابربار باد word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه ی رفتار لرزه ای قابهای فولادی شیبدار با مقاطع غیرمنشوری طراحی شده در برابربار باد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه ی رفتار لرزه ای قابهای فولادی شیبدار با مقاطع غیرمنشوری طراحی شده در برابربار باد word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه ی رفتار لرزه ای قابهای فولادی شیبدار با مقاطع غیرمنشوری طراحی شده در برابربار باد word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 7
چکیده:
رویکرد فعلی در طرح لرزه ای سازه های ساختمانی استفاده از پارامترهای لرزه ای ضریب رفتار، اضافه مقاومت و ضریب بزرگنمایی جابجایی درمراحل مختلف تحلیل و طراحی است. استفاده از اعضای قابی شکل با توزیع سختی غیرمنشوری در طول عضو و با سقف شیبدار برای پوشش دهانه های بزرگ نظیر انواع سالنها کاربرد زیادی دارد. استفاده از مقاطع غیرمنشوری، انجام طراحی اولیه براساس باد و شکل خاص این نوع سازه ها لزوم ارزیابی مقادیر پیشنهادی آیین نامه را در مورد این قابها را نشان میدهد. در این پژوهش انواع پیکربندی های رایج این نوع قابها به روش استاتیکی غیرخطی برای زلزله ی طرح آیین نامهی 0022 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد عموما این قابها در این زلزله- ی طرح رفتار خطی داشته از ظرفیت گسترده ای برای استفاده به عنوان یک سازهی امن در مدیریت بحرانهای لرزه ای برخوردارند


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سیستم توزیع کننده word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سیستم توزیع کننده word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله سیستم توزیع کننده word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سیستم توزیع کننده word :

قبل از ابداع کامپیوترهای شخصی، عملا برنامه های توزیع شده ای وجود نداشته است . در آن دوران ، استفاده از کامپیوتر، شامل نشستن پشت یک ترمینال و برقراری ارتباط با یک سیستم بزرگ (Mainframe) بود. با اینکه ترمینال ها در چندین ساختمان و یا حتی محل فیزیکی قرار می گرفتند ، ولی عملا یک کامپیوتر مرکزی وجود داشت که مسئولیت انجام تمامی پردازش ها و ذخیره سازی داده ها را برعهده می گرفت .
با ابداع مینی کامپیوترها و کامپیوترهای شخصی، فعالیت های غیرمتمرکز، در دو زمینه پردازش و ذخیره سازی ، آرزوئی دست یافتنی گردید. با طراحی برنامه های توزیع شده ، امکان پردازش و ذخیره سازی داده ها از حالت متمرکز خارج گردید.یک برنامه توزیع شده، برنامه ای است که پتانسیل های پردازشی آن ممکن است توسط چندین کامپیوتر فیزیکی تامین و داده های آن در چندین محل فیزیکی، مستقر شده باشد .
تعریف سیستم توزیع شده:
هر سیستمی که بر روی مجموعه ای از ماشین ها که دارای حافظه اشتراکی نیستند، اجرا شده و برای کاربران به گونه ای اجرا شود که گویا بر روی یک کامپیوتر می باشند ، یک سیستم توزیع شده است.
در یک سیستم توزیع شده :
یک نرم افزار یا مجموعه نرم افزاری واحد و متحد الشکل بر روی هر گره اجرا می شود.
همه ماشینها یک کرنل مشابه را اجرا می کند. هر کرنل منابع خود را کنترل می کند
چرا به برنامه های توزیع شده نیاز داریم ؟
در این رابطه دلایل متعددی عنوان می شود که مهمترین آنان عبارتند از :
هزینه سیستم های Mainfarme . یکی از اولین دلایل مهم ، هزینه های بالای سیستم های Mainframe است . این مسئله از دو زاویه متفاوت قابل بررسی است : هزینه بالای سرمایه گذاری اولیه که بسیاری از سازمان ها و موسسات توان مالی آن را ندارند و دوم اینکه در این مدل ، دارای صرفا یک نقطه آسیب پذیر با ریسک بالا می باشیم .
مالکیت اختصاصی داده ها. یکی از فاکتورهای مهم دیگر، سیاست های مربوط به مالکیت داده ها است . سازمان ها و موسسات که دارای داده های اختصاصی خود می باشند، علاقه مند به واگذاری مسئولیت مدیریت داده های مربوطه ، به سایر مکان های فیزیکی نمی باشند .
امنیت . یکی دیگر از فاکتورهای مهم در این زمینه موضوع امنیت است . برای یک سازمان ، اولا دستیابی به اغلب داده های آن می بایست بسادگی محقق گردد و ثانیا داده ها ی حساس موجود در سازمان می بایست از بعد امنیتی، ایمن نگهداری گردند . تامین دو خواسته فوق ( رویکردهای رقابتی و رویکردهای امنیتی ) با جدا سازی فیزیکی داده ا از یکدیگر محقق خواهد شد ( انباشت داده ها، با نگرش های متفاوت در رابطه با سرعت در دستیابی و ایمن در ذخیره سازی ، ضرورت وجود برنامه های توزیع شده را بخوبی نمایان می سازد )
مواردی که در طراحی سیستم توزیع شده باید در نظر گرفت:
قابلیت اطمینان:
در دسترس بودن یک فاکتور مهم مرتبط با این سیستم ها است. طراحی نباید به گونه ای باشد که نیاز به اجرای همزمان کامپوننت های اساسی باشد. افزونگی بیشتر داده هاه باعث افزایش در دسترس بودن شده اما ناسازگاری را بیشتر میکند.
قدرت تحمل نقص(Fault tolerance) باعث پوشاندن خطاهای ایجاد شده توسط کاربر می شود.
کارآیی:
بدون کارآیی مناسب کلیه موارد استفاده نرم افزار بی فایده می باشد. اندازه گیری کارایی در سیستم های توزیع شده کار آسانی نیست. برای رسیدن به کارایی باید توازنی خاص در تعداد پیغامها و اندازه کامپوننهای توزیع شده بر قرار باشد.
قابلیت گسترش:
قابلیت گسترش یک اصل کلی برای توسعه سیستمهای توزیع شده می باشد. برای رسیدن به این قابلیت باید از کامپوننتها، جداول و الگوریتمهای متمرکز دوری کرد. فقط باید از الگوریتمهای غیر متمرکز استفاده شود.سیستمهای توزیع شده متکی بر ارتباطات هستند و به طور کلی از دو سرویس زیر استفاده می کنند:
انتقال پیام Message Passing
فراخوانی از راه دور رویه ها Remote Procedure Call

برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش ازدیدگاه طب سنتی word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش ازدیدگاه طب سنتی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش ازدیدگاه طب سنتی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش ازدیدگاه طب سنتی word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
گیاهان دارویی درطب سنتی برای درمان بسیاری ازبیماریها به کاربرده شدها ند چای ترش درواقع گونه ی گیاهی است بانام علمی Hibiscus Sabdariffa ازخانواده ی Malvaceae که درکشورهای مختلف به نام های محلی مختلفی شهرت دارد درایران بیشتر به عنوان چای ترش معروف است چای ترش گیاهی یکساله با رنگ سبز تیره متمایل به قرمز است قسمت مورداستفاده چای ترش برگ ریشه ساقه و گلبرگ ودانه آن است ساقه چای ترش باریک استوانه ای و دارای انشعابات است بطوریکه منحصرا درقسمت های انتهایی ساقه شاخه هایی با حالت فاصله دار ازمحور اصلی درگیاه دیده میشود این گیاه برگهای متناوب دارد گلهای زیبا و قرمز رنگ چای ترش درپاییز ازابان ماه تا دی ماه ظاهر می شوند و چون به تعدادزیاد و به شکل فاصله دار درطول محور درازساقه و انشعابات آن شکفته میشود ازاین جهت منظره بسیارزیبا به گیاه می بخشند هدف ازاین مطالعه شناسایی خواص دارویی چای ترش ازنظر اطبای سنتی ایران می باشد چای ترش با طبع سردوتر درقسمت های ایران درسیستان وبلوچستان رویش دارد و کلیه قسمت های این گیاه به خصوص کاسبرگها و ریشه و برگها اثردارویی دارند چای ترش درمتون طب سنتی تعریف و توصیف شده است و ازدوران پیش ازاسلام تاکنون همواره به مثابه گیاه درمانی شناخته میشده است دراین مقاله با استفاده ازمقالاتی که درمورد اثرات فارماکولوژی گیاهی چای ترش تا سال 2012 میلادی ازپایگاه اطلاعات اینترنتی نظیر Medline ، Science Direct ، Scopus ارایه شده بود بررسی شد نتایج حاکی ازآن است که استفاده ازچای ترش درطب سنتی کشورها جایگاه خاصی دارد ازنگاه متخصصین گیاهان دارویی چای ترش ازجمله گیاهان دارویی محسوب میشود که به دلیل داشتن خاصیت های بسیارمصارف غیردارویی نیز دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدل مداری تخلیه جزئی در درخت الکتریکی در عایق کابلهای فشارقوی word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدل مداری تخلیه جزئی در درخت الکتریکی در عایق کابلهای فشارقوی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدل مداری تخلیه جزئی در درخت الکتریکی در عایق کابلهای فشارقوی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدل مداری تخلیه جزئی در درخت الکتریکی در عایق کابلهای فشارقوی word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی تخلیه جزئی در تجهیزات الکتریکی

تعداد صفحات: 8

چکیده:

در این مقاله مدل مداری جدیدی برای مدلسازی تخلیهجزئی در کابل حاوی درخت الکتریکی پیشنهاد شده است. در این مدل، کل محیط درخت الکتریکی به صورت یکمخروط ناقص فرض میشود که از یک برآمدگی سطحی هادی کابل رشد کرده است. با این فرض، مدلی چند لایهای متشکل از مقاومتها، خازنها و کلیدها برای مدلسازی تخلیهجزئی در درخت الکتریکی ارائه شده است. برای در نظر گرفتن مشخصات تصادفی وقوع تخلیهجزئی و همچنین رسیدن به الگوهای موجود از تخلیهجزئی در درخت الکتریکی، از توابع احتمالاتی و منطقی برای کنترل وقوع جرقه در کانالهای درخت استفاده شده است. مزیت اصلی این مدل نسبت به مدلهای موجود این است که تمامی اجزای مدار تعریف شده و قابل محاسبهاند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo