مقالات رایگان

۲۰۰ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاتیر جاده شوسه روستایی بر مرتع مطالعه موردی: مراتع علی آباد پیشکوه یزد word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاتیر جاده شوسه روستایی بر مرتع مطالعه موردی: مراتع علی آباد پیشکوه یزد word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاتیر جاده شوسه روستایی بر مرتع مطالعه موردی: مراتع علی آباد پیشکوه یزد word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاتیر جاده شوسه روستایی بر مرتع مطالعه موردی: مراتع علی آباد پیشکوه یزد word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 4
چکیده:
با توجه به اینکه جاده ها به عنوان یکی از شاخصه های توسعه پایدار به حساب می ایند و بخش اعظمی از جاده های روستایی کشور را جاده های شوسه تشکیل می دهند مطالعه تاثیر این جاده ها بر اکوسیستم های مرتعی اهمیت زیادی دارد. بمنظور اندازه گیری درصد پوشش ، تولید، تراکم واهمیت نسبی گیاهان حریم اطراف جاده و مراتع دور دست از پلات یک متر مربعی با توجه به تیپ گیاهی و یکنواختی پوشش در نظر گرفته شد 03پلات در هر دو منطقه مورد بررسی به طور تصادفی در طول 03 کیلو متر از جاده شوسه مراتع پیشکوه علی آباد یزد مستقر گردید. نتایج نشان می دهد که ایجاد جاده شوسه باعث تغییر ترکیب گیاهی ، تولید و درصد پوشش گردیده به طوریکه باعث کاهش تولید ، در صد پوشش در مراتع حریم جاده شده است و اهمیت نسبی گونه های بوته ای در منطقه حریم جاده کاهش یافته است در حالیکه اهمیت نسبی گونه های گندمی افزایش یافته و این فرمرویشی نقش تعیین کننده ای در ترکیب گونه ای مناطق حریم جاده داشته است.پیشنهاد می گردد بعلت تاثیر منفی جاده بر روی پوشش گیاهی مناطق حریم جاده، احداث جاده های روستایی با عملیات احیا متناسب با شرایط منطقه صورت گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نمادها و نشانه ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نمادها و نشانه ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نمادها و نشانه ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نمادها و نشانه ها و هویت اسلامی در شهرسازی و معماری ایران word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
تعداد صفحات: 11
چکیده:
امروزه توجه به مفهوم نشانه ها و نمادها و هویت درشهرسازی و معماری به عنوان یکی ازدغدغه های حرفه مندان و نظریه پردازان شهرسازی و معماری شده است به کارگیری نشانه شناسی و نمادها و هویت اسلامی به مثابه ابزاری برای تحلیل و ارزیابی استعاره ها و دلالت های تصریحی و تلویحی درساختارشهرسازی و معماری است نمودی ازکاربرد نشانه شناسی هویت اسلامی و نمادشهری است درمقاله حاضرپس ازتبیین مفاهیم پایه و تشریح ضرورت های نظری آنها درحوزه نشانه شناسی و نمادشناسی و هویت اسلامی به دستیابی اسلوبی درراستای بازشناسی و رمزگشایی ازنظامه ای نشان های درشهراشاره میشودو اصول وپارادایم های این رویکردبه اختصار مورد توجه قرارمیگیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کاربرد توام فناوریهای سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت منابع آب word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کاربرد توام فناوریهای سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت منابع آب word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کاربرد توام فناوریهای سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت منابع آب word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کاربرد توام فناوریهای سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت منابع آب word :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در این مقاله به منظور اعمال مدیری صحیح و دقیق بر منابع آبی در یک حوضه آبریز کوهستانی و برف گیر، هیدروگراف خروجی با استفاده توام از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پردازش تصاویر ماهواره ای منطقه و همچنین کاربرد یک مدل هیدرولوژیکی ساده، با انجام یک فرایند سریع و دقیق و در عین حال ارزان قیمت، بطور مطالعه موردی برای یک حوضه معرف شبیه سازی گردیده است.
به این منظور ابتدا به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی یک مدل ارتفاع رقومی (DEM) از حوضه موردمطالعه تولید گردید و مرحله بعدبا پردازش تصاویر ماهواره NOAA مربوط به منطقه مورد مطالعه ، سطح پوشش برق نیز استخراج گردیدو تمامی اطلاعات بدستا امده بصورت داده های ورودی در مدل شبیه ساز ذوب برف (SRM) لحاظ گردیدند. در نهایت با در اختیار داشتن مقادیر مشاهداتی مدل ابتدا انالیز حساسیت شده و در نهایت بطور کامل واسنجی گردید.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بهبودروش رتبه بندی چندتایی درقوانین داده کاوی word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بهبودروش رتبه بندی چندتایی درقوانین داده کاوی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بهبودروش رتبه بندی چندتایی درقوانین داده کاوی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بهبودروش رتبه بندی چندتایی درقوانین داده کاوی word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
امروزه استخراج الگوها و قواعد توسط تکنیکهای داده کاوی اهمیت زیادی پیداکرده است پس ازاجرای الگوریتم های استخراج قوانیندسته بندی از مجموعه داده های بزرگ قوانین زیادی بدست می آیند که استفاده از همه انها غیرمفید و نامطلوب است و مرتب کردن آنهاباعث می شود تا بهترین های آنها برای پیاده سازی استفاده شوند قوانیندسته بندی منجر به ایجاد دسته بندی کننده های مبتنی برقانون می شود که جهت کاهش قوانین دراین دسته بندی کننده ها روشهایی برایم رتب سازی قوانین از جمله روش رتبه بندی چندتایی ارایه شده است دراین مقاله بهبودی برروی روش رتبه بندی چندتایی قوانین توسط تغییر امتیازهای داده شده به قوانین پس از انتخاب قوانین پیشین داده شده است که باعث میشود به قوانین کاراتر امتیاز بالاتری داده شود و آنها رتبه بهتری را کسب کنند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی انرژی مصرفی در تولید ذرت سیلوئیدر مطالعه موردی: استان زنجان word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی انرژی مصرفی در تولید ذرت سیلوئیدر مطالعه موردی: استان زنجان word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی انرژی مصرفی در تولید ذرت سیلوئیدر مطالعه موردی: استان زنجان word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی انرژی مصرفی در تولید ذرت سیلوئیدر مطالعه موردی: استان زنجان word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 10

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان انرژی نهاده و ستانده در تولید ذرت سیلوئی در استان زنجان بود. این مطالعه در خرداد ماه سال 1388 دراستان زنجان، با انتخاب کشاورزان بطور تصادفی انجام شد. برای این منظور دادهها از طریق تکمیل پرسشنامه که از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان ذرتکار انجام گرفته، گردآوری شد. نتایج نشان داد کل انرژی نهاده 77589/84MJha-1 می باشد نسبت ستانده-نهاده انرژی 1/63 و بهره وری انرژی 0/79kgMJ-1 بدست آمد دربین نهادههاالکتریسیته بیشترین درصد مصرف انرژی را داشت 38 /31% و بعد از آن سوخت دیزل و 29/54%کودهای شیمیایی و 18/53% قرار داشتند. انرژی حاصل از مصرف نیروی کارگری و آفتکش بسیار پایین بود. حدود 69 % از انرژی کل مستقیم و حدود 31 % غیر مستقیم بود و سهم انرژی تجدیدپذیر (نیروی انسانی، بذر و کود حیوانی) و تجدیدناپذیر (سوخت دیزل، سموم شیمیائی، کود و ماشینها) به ترتیب حدود 10 % و 90 % بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود ارزیابی تغییرات مکانی عناصر مس و روی در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود ارزیابی تغییرات مکانی عناصر مس و روی در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود ارزیابی تغییرات مکانی عناصر مس و روی در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود ارزیابی تغییرات مکانی عناصر مس و روی در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف آباد قزوین word :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

خصوصیات خاک دارای تغییرات مکانی می باشند. مفهوم تغییرپذیری مکانی خاک این است که مقادیر برخی از ویژگی های خاک در نقاط مجاور در مقایسه با نقاط واقع در فاصله زیاد، شباهت بیشتری دارد. زمین آمار قادر به تهیه نقشه های کمی با دقت معلوم در مورد خواص خاک بوده، لذا می تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سطح نیازهای کودی و پیش بینی وجود کمبود یا سمیت عناصر غذایی موردنیاز گیاه در خاک به کار گرفته شود. دراین مطالعه به منظور بررسی .ضعیت عناصر مس و روی دراراضی کشت و صنعت شریف آباد قزوین به روش شبکه بندی منظم با فواصل 100 در 100 متر تعداد 644 نمونه خاک سطحی و عمقی از عمق 30-0 سانتی متر برداشته شد. تعداد 275 نمونه خاک سطحی صورت مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد عناصر ریزمغذی مس و روی توزیع مکانی دارند. بهترین مدل نیم تغییرنما برای مدل گوسی و برای مس مدل نمایی بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که دامنه تغییرات مس قابل جذب خاک در محدوده 2/51-0/14 با میانگین 0/66 میلی گرم بر کیلوگرم و روی قابل جذب در محدوده 5/78-0/21 با میانگین 1/49 میلی گرم بر کیلوگرم بود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مدیریت استراتژیک دانش در سازمان پلیس word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مدیریت استراتژیک دانش در سازمان پلیس word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مدیریت استراتژیک دانش در سازمان پلیس word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مدیریت استراتژیک دانش در سازمان پلیس word :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه تحول پیدایش خلاقیت ها و نوآوری ها در سازمان ها رخ داده و دیگر این تفکر استبدادی که مدیر بهترین فکررا دارد منسوخ شده و تفکر شایسته سالاری جای آن را گرفته است. در کنار تفکر شایسته سالاری، آنچه که در حال تکوین است شایسته گزینی، تناسب توانمندی های افراد با نیازهای سازمان، بحث شایسته پروری است.به هر حال مدیران سازمان ها که غالباً از محدودیت هایی نگران هستند اگر از دانایی زاینده برخوردار شوند و سازمان های خود را دانشی بسازند، فرصت خواهند یافت تا با شناخت نقطه های حساس و کلیدی بر این محدودیت ها غلبه و از آن ها برای خود امکانات و منابع بسازند. زیرا که مزیت های رقابتی به شکل توانایی سازمان ها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر شده و سرمایه های فیزیکی و مالی، جای خود را به سرمای ههای فکری و ذهنی داده اند تا در حلقه یادگیری خلاق و تولید دانش، افراد در سطوح مختلف سازماننقش متفاوت اما مرتبط به هم بازی را کنند .بنابر محوریت موضوع پلیس و با توجه مأموریت و وظایف نیروی انتظامی درچشم انداز 1404 در راستای امور سیاسی، دفاعی و امنیتیسیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، جهت تحقق رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتیبا رویکردهای نوینمدیریتسازمان، می توان ادعا کرد که آن تغییرا ت تکنولوژیکی مدیریتی را نیز طلب می نماید. به این دلیل ،ایفای نقش مدیریت در این عصر با توجه به یک چنین تحولاتی ، بسیار پیچیده و دشوار است که بنابر محوریت موضوع و ضرورت هدایت سازمان و دانش ی همیشگی آن، موضو ع مدیریت تحول یا تغییر در چارچوب وظایف اصلی مدیریت سازمان پلیسدر محورهاییبحث شده و در این بررسی برای این سازمان راهکاره ایی علمی واجرایی برای تحقق چشم انداز مربوطه ارائه شده و در ادامه بنابه ضرورت دانشی همیشگی آن، موضوع مدیریتدانش در چارچو ب وظایف اصلی مدیریت به بحث گذارده شده است. در انتها در راستای حرکت سازمان به سوی دانشی ، تنوعی از نق شها برای مدیریت عالی، مدیریت میانی، مدیران عملیاتی و کارکنان پیشنهاد شده که هر کدام می تواند برای این سازمان مهم باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثرات استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد بر روی اسیدیته میوه موز word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثرات استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد بر روی اسیدیته میوه موز word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثرات استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد بر روی اسیدیته میوه موز word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثرات استفاده از فناوری ترکیبی خشک کردن و انجماد بر روی اسیدیته میوه موز word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
هدف: موز با نام علمی Musa sapientum یکی از پرمصرف ترین میوه های گرمسیری است که در سطح گسترده ای در جهان کشت می شود. تحقیق حاضر با هدف دستیابی به محصول موز به عنوان میان وعده غذایی با حفظ خواص کیفی (اسیدیته) و قابلیت ماندگاری بیشتر آن انجام شد. روش پژوهش: به این منظور ترکیبی از روش های خشک کردن (اسمزی- هوای داغ) و انجماد برای برش های موز به ضخامت 8 میلی متر استفاده شد. در این تحقیق اثر تیمارهای مختلف (محلول های اسمزی ساکارز 30% و 40% به همراه اسید سیتریک 0/1 درصد و اسید آسکوربیک 0/2 درصد و ترکیبی از این دو اسید) بر روی شاخص اسیدیته موز بررسی شد. به جهت بهبود بافت، کلرید کلسیم 0/1 درصد به محلول ها افزوده شد. پس از غوطه وری برش های موز در محلول اسمزی با نسبت وزنی 2 به 1 (محلول اسمزی به برش ها) توسط خشک کن کابینتی با دمای 55-50 درجه سانتی گراد به مدت 5 ساعت خشک گردید. سپس در فریزر با دمای 20- تا 25- درجه سانتی گراد منجمد گردید. کلیه بررسی های انجام شده در این تحقیق با استفاده از روش آزمون کاملا تصادفی انجام شد. نتایح و بحث: آزمایشات اسیدیته به وسیله تیتراسیون با محلول سود 0/1 نرمال بر روی محصول تازه و نمونه ها در بازه های 10، 20 و 30 روز انجام شد و با نمونه شاهد مقایسه شد. نتیجه گیری کلی: نتایج نشان داد که تیمار حاوی 30 درصد ساکارز و 0/1 درصد اسید سیتریک بهترین تاثیر را بر روی محصول نهایی داشته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تاثیرکودهای شیمیایی بیولوژیک وورمی کمپوست بربرخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: 5
چکیده:
به منظور بررسیی تاثیر کودهای شیمیایی، بیولوژیک و آلی بر برخی شاخصهای رشدی در گیاه سیاهدانه، آزمایشی گلخانهای بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانهی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشکاه بیرجند در سال زراعی 10 انجام شد. تیمارهای مورد آزمایش شامد 9- کود آلی ورمیکمپوست در دو سطح مصرف و عدم مصرف، 0- کود بیولوژیک بذرمال نیتروکسین در دو سطح مصرف و عدم مصرف 1- کود شیمیایی رایج NPK در دوسطح 100 درصد و50درصد میزان توصیه شده بود صفات مورد بررسی شامل سطح برگ وزن خشک برگ و ساقه میباشد.نتایج نشان دادکه اثر کود ورمی کمپوست بر روی صفات سطح برگ ، وزن خشک ساقه و برگسیاهدانه معنیدار بود وصفات مورد بررسی به ترتیب 17/56و17و16/18درصد نسبت به عدم مصرف ورمی کمپوست افزایش یافتند کودنیتروکسین نیز با 11/11 درصد افزایش نسبت به عدم مصرف آن فقط درصفت سطح برگ سیاهدانه معنی دار شد همچنین اثرمتقابل ورمی کمپوست با نیتروکسین نیز درسطح احتمال 5درصد برای صفت وزن خشک برگ این گیاه معنی دار شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo
 • ۰
 • ۰

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری ستون های بتن مسلح تحت بار محوری با در نظر گرفتن اثرات خوردگی word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری ستون های بتن مسلح تحت بار محوری با در نظر گرفتن اثرات خوردگی word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری ستون های بتن مسلح تحت بار محوری با در نظر گرفتن اثرات خوردگی word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تحلیل ظرفیت باربری ستون های بتن مسلح تحت بار محوری با در نظر گرفتن اثرات خوردگی word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات: 14
چکیده:
سازه های بتن مسلح باتوجه به موقعیت محیطی و شرایط ساخت ممکن است تحت تاثیرعوامل مختلف قرارگیرند دراین میان خوردگی تسلیحات عاملی تعیین کننده درکاهش عمرخدمت رسانی سازه های بتن مسلح می باشد که ضمن تضعیف مشخصات مکانیکی ارماتورها ازقبیل کاهش قطرومقاومت تسلیم آنها باعث زوال پوشش بتن کاهش چسبندگی بین ارماتور و بتن و همچنین کاهش اثرمحصورشدگی بتن میشود این فرایند مستمر به مرور زمان باعث کاهش ظرفیت باربری اعضای بتن مسلح خواهد شد باتوجه به اهمیت موضوع و محدودیت زمان فضا و هزینه های ازمایشگاهی هدف ازانجام این تحقیق بررسی تاثیرات مختلف خوردگی بررفتارسازه ای ستونهای بتن آرمه باکمک نتایج حاصل ازتحلیل استاتیکی غیرخطی دربرنامه های المان محدود مهندسی می باشد که درنهایت به درک صحیح ازظرفیت باربری باقیمانده ستونهای بتن مسلح می انجامد و به مهندسان دراتخاذ تصمیم های درست درزمینه بهینه سازی ترمیم و مقاوم سازی سازه ها کمک خواهد کرد نتایج نشان میدهد که درطول عمر 10ساله خدمت رسانی موردانتظارستون موردمطالعه درنظر گرفتن زوال ارماتورها بدون اسیب دیدگی بتن درمقایسه با اسیب دیدگی بتن ازکاش ظرفیت باربری کمتری برخوردار ا ست همچنین ازسال ششم پس ازشروع خوردگی به دلیل زوال و ازبین رفتن کامل پوشش بتن ظرفیت باربری ستون به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد و درادامه با درنظر گرفتن اثرکاهش محصورشدگی بتن نیز ازاین مقدار افزایش یافته و به بحرانی ترین حالت کاهش ظرفیت باربری ستون منجر میشود


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
 • ali mo